• CNAIR, titular al proiectului Autostrada Târgu Neamț - Iași - Ungheni, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către APM Iași, pentru proiectul Autostrada Târgu Neamț - Iași - Ungheni, propus a fi amplasat pe raza județului Iași.

  • UAT COMUNA REDIU, titulară a proiectelor „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA REDIU - TRONSOANE CANALIZARE 1” și „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA REDIU - TRONSOANE CANALIZARE 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM IAȘI în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

  • Această informare este efectuată de către S.C. CONSITRANS S.R.L, cu sediul în Str. Polona nr. 36, Sector 1, Bucureşti, tel. 021.210.89.06, fax: 021.210.79.66, în calitate de Proiectant împuternicit al Beneficiarului investiției, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., care a solicitat de la Administrația Națională Apele Române, Aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea investiției „Autostrada Târgu Neamț - laşi - Ungheni” amplasată în localitatea dumneavoastră.

  • Se supune spre dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea bugetul local pentru anul 2024. În anexele prezentate sunt detaliate următoarele: bugetul detaliat al veniturilor pentru anul 2024, bugetul detaliat al cheltuielilor pentru anul 2024, lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local, fondul de rulment, credite interne și FEN postaderare pentru anul 2024.

  • COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFASTRUCTURII RUTIERE SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Autostrada Targu Neamt - Iași - Ungheni“ propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al judetului Iași: municipiul Pașcani, orașul Târgu Frumos, orașul Podu Iloaiei, comunele Moțca, Miroslovești, Stolniceni - Prăjescu, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Ion Neculce, Bălțați., Erbiceni, Dumești, Lețcani, Miroslava, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu, Ungheni, Golăești.

  • Consiliul Judetean Iași, titular al proiectului “Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului lași“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM lași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului lași“ propus a fi realizat în județul lași.

  • Se supune spre dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024. Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și al taxelor locale, al taxele speciale și al amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Rediu, este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

  • Se supune spre dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024. Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și al taxelor locale, al taxele speciale și al amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Rediu, este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

  • Se supune spre dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea bugetul local pentru anul 2023.