Apărești: deal și vale din comuna  Tăutești, plasa Copou de unde izvorăsc pâraiele Uricul și Valea Lupului.

Bogonos (Lețcanii-Vechi): sat situat în partea de vest a satului Tăutești. Aparține de comuna Cucuteni, plasa Stavnic.

Breazu: pârâu, izvorăște din dealul cu același nume, curge spre vest, pe valea dintre dealurile Mârzești și Copou și din jos de satul Rediu se varsă în pârâul cu același nume.

Breazu: partea de nord a dealului Copou, acoperit cu păduri. Pe coasta dealului dinspre sud, acoperită cu vii, sunt două fântâni cu apă minerală. Una din fântâni se află în via colonelului Pascu, iar cealaltă în via lui Naiman Paraschivescu.

Breazu: loc izolat în comuna Tăutești, la izvoarele pârâului Breazu, vestit pentru faptele haiducești. Aici se afla și o crâșmă.

Coasta Hindeiului: versant în partea de vest a satului Tăutești, în hotar cu teritoriul comunei Miroslava.

Coasta Mănăstirii: versant în partea de nord-est a satului Tăutești, coboară până la pârâul Valea Lupului.

Coasta Uric: versant în partea de sud a satului Tăutești, în hotar cu teritoriul comunei Miroslava.

Coasta Valea Rediului: versantul de pe malul drept al pârâului Rediu.

Colonelu: loc situat în partea de nord-vest a satului Horlești.

Capul-Dealului: deal și cătun în partea de sud-vest a satului Rediu.

Capu-Rediului: sat în partea de nord a comunei Miroslava, plasa Stavnic, situat pe podișul cu același nume, de-a stânga râului Bahlui.

Capu-Rediului: podiș, pe care se află satul cu același nume din comuna Miroslava, plasa Stavnic. Acest podiș dimpreună cu dealul Uricului formează valea numită Valea Lupului.

Dârvari: vale și pârâu ce izvorăște de pe coasta nordică a dealului Copou și curge spre est printre dealurile Copou și Mârzăști, până ce dă pe valea și în pârâul Zahornei, formând astfel hotarul natural între comunele Tăutești și Copou.

Dealul Boteștii cu Viișoara: loc aflat la 1 km nord de satul Horlești.

Dealul Bursucului: situat în marginea de nord a satului Horlești (Zahorna).

Dealul Jirinca: deal în partea de nord-est a comunei Rediu, situat în hotar cu comuna Popricani.

Dealul de Mijloc: se află în partea de nord-vest a comunei Rediu, în apropierea hotarului cu comunele Lețcani și Românești.

Dealul Prisăcii: loc situat în partea de sud a satului Rediu, între Podișul Beldiman și Valea Prisăcii.

Dealul Rusenii Mari: deal situat în partea dreaptă a șoselei lași – Botoșani, între dealul Breazu și pădurea Mârzești.

Dealul Siliște: deal aflat în partea de vest a satului Rediu, în hotar cu teritoriul comunei Valea Lupului.

După Deal: loc situat în partea de nord vest a satului Tăutești.

După Redi: teren aflat în partea de sud-vest a satului și terenului Rediu, în hotar cu teritoriul comunei Valea Lupului.

Dealul Rufeni: deal situat în partea de nord-est a satului Breazu, asigură pe creasta dealului și marginea de vest a Pădurii Breazu, hotarul comunei Rediu cu teritoriul municipiului lași.

Fântânelile: altă denumire a satului Mârzăști, aflat în apropierea satului Tăutești.

Fântâna lui Baltag: hârtop în partea nord-vest a satului Tăutești, bogat în materiale arheologice din secolul IV e.n.

Florești: pârâu și iaz situat la nord-vest de satul Rediu, între acesta și satul Tăutești.

Fundul-Văii: locul de unde izvorăște pârâul Rediu.

Gâtul-Breazului: confluența dealurilor Mârzăști și Copou.

Girinca: vale udată de pârâiașul Girinca, pleacă de la nord-vest spre sud-est, printre dealurile Moimești și Zahorna, până la valea Zahornei și iazul Horlești.

Hanul Beldiman: loc de popas și de odihnă situate pe moșia Beldiman, la șleahul mare, lași-Podul Iloaiei.

Hațaș: loc situat în partea de nord-vest a satelor Horlești și Rediu.

Hârtopul Baban: loc aflat în partea de vest a satului Horlești.

Hârtopul de la Fântâna Tăiată: loc situat în partea de sud-est a satului Horlești.

Hârtopul Lingurarului: loc situat la nord-vest de pădurea Tăutești, pe partea dreaptă a drumului Tăutești – Horlești, în capul văii Apărești.

Hârtop Rediu: teren situat în partea de nord-vest a satului Rediu (la vest de secția SMA).

Hârtopul Rufeni: era cunoscut pentru crâșma renumită din acel loc.

Hârtopul Viei: loc în partea de sud-est a satului Horlești.

Holban: loc în marginea de sud-vest a satului Tăutești.

Horlești: sat în comuna Tăutești, plasa Copou.

Horlești: deal la sud-vest de dealul Zahorna, situat în centrul comunei Tăutești, plasa Copou.

Hurlești: altă denumire a satului Horlești (Arhivele Statului lași, hotărnicia din 1880).

lazul Florești: se află în Coasta Mănăstirii, nord-est de satul Tăutești.

laz Rediu: acumulare situată în perimetrul satului Rediu, în partea de nord a așezării.

lazul Tăutești: situat în mijlocul satului cu același nume.

Izvoarele: pârâu, izvorăște de pe teritoriul moșiei Izvoarele, comuna Rediu-Mitropoliei, curge de la nord la sud, trece prin satul Zahorna și la Capul Dealului se unește cu pâraiele Rotundul și Moimești și apoi se varsă în iazul Cârligul, iar de acolo, curge sub numele de Cacaina, curge prin partea de est a orașului lași și se varsă în stânga râului Bahlui.

În văile Horleștilor: teren aflat în partea de vest a satului Horlești.

Împuțita: loc situat la izvoarele pârâului Bogonos, deasupra satului Tăutești (nord-est), materiale ceramice din sec. IV e.n.

În Zof: loc situat pe Coasta Mănăstirii, nord-est de satul Tăutești.

Jirinca: teren aflat în partea de est a satului Horlești (Zahorna).

La Bădărău: vii în partea de sud-vest a fostului sat Munteni, sit arheologic în extremitatea sudica a Văii Rediului.

La Ciolan: loc situat în partea de sud-vest a satului Rediu, din sus de Dealul Bisericii.

La Coșere: deal în partea de sud-vest a comunei Rediu.

La Gunoiște: loc aflat pe malul drept al pârâului Rediu, intre DJ 280 E și firul apei, la coada iazului.

La Salcâmi: loc situat în partea sudică a Dealului Breazu, la est de sat, în partea dreaptă a DJ 282 (lași-Horlești) și la circa 1 km nord de izvoarele minerale.

La Zarzăr: deal în partea de nord-vest a satului Rediu de unde izvorăște pârâul Florești.

Lețcani: sat în partea de sud-vest a comunei Tăutești, plasa Copou.

Mârzăști: fost sat în comuna Tăutești.

Mârzăști: pădure, deal, vale și pârâu ce izvorăște de sub pădurea cu același nume, curge spre est printre dealurile Mârzăști și Horlești, până la Podu-de-Lut, unde dă în valea și pârâul Zahorna.

Mârzăști: vale ce începe de sub pădurea Mârzăști și se întinde spre est, printre dealurile Mârzăști și Horlești, până la Podul-de-Lut, unde dă în valea Zahornei.

Miroslava: sat și comună în componența căreia intrau, la 1880, satele Valea-Lupului și Capul-Rădiului.

Moara Beldiman: loc situat la nord de Via Teodorescu, pe terasa inferioară a Bahluiului.

Moimești: deal, vâlcea și pârâu ce izvorăște din partea de sud-vest a dealului Moimești din comuna Rădiul-Mitropoliei, plasa Copou, curge spre sus printre dealurile Pițcani și Vulturi, până ce dă în valea și pârâul Zahornei, la Capul-Dealului.

Movila I: în partea de sud-vest a satului Horlești, sit arheologic, lângă șoseaua de centură.

Movila Samoilă: loc situat în partea de sud-vest a satului Tăutești, în hotar cu teritoriul comunei Miroslava.

Munteni: cătun, făcea parte din Podgoria Copou, situat pe partea vestica a dealului Copou, plasa Copou, avea o populație de 46 familii sau 103 locuitori. Numărul vitelor era de 207 capete, din care: 161 vite mari cornute, 9 cai și 37 râmători.

Piatra-Alba: deal, se întinde de la nord la sud între satele Moimești din comuna Rădiu-Mitropoliei și Rădiul-lui-Tatar, din comuna Tăutești, plasa Copou, făcând hotarul dintre ele.

Pițcani: deal la hotarul de sud al satului Moimești, comuna Rădiu-Mitropoliei, este prelungirea dealului Moimești de pe teritoriul comuna Tăutești, plasa Copou.

Pârâul Dârvari: pârâu în partea de nord a satului Breazu, care asigură și hotarul cu teritoriul comunei Popricani.

Pârâul Izvoarele: apă curgătoare în partea de nord a satului Horlești (Zahorna).

Pârâul Jirinca: constituie hotarul din partea de est a satului Horlești cu teritoriul comunei Popricani.

Pârâul Zahorna: își are obârșia din locul numit Trei Izvoare, unindu-se în sat cu pârâul Horlești, iar în apropiere de Vânători, la locul numit Pod de Lut, se înfrățește cu apele pâraielor Jirinca și Mârzesti. La izvoarele pârâului Zahorna se aflau în cele timpuri un iaz și o moara de apă. Prin anul 1900, spun bătrânii satului, că în lăptocul morii se găsea o piatra de moară, fapt confirmat și de un document din 1848 care consemna că pe moșia Zahorna lui Gr. Gane se afla o moară cu o singură piatră. În 1859 se știa de o moară aflată la o margine de imaș care măcina doar 3 luni pe an.

Podișul Beldiman: platoul de deasupra versantului de vest al Văii Rediului.

Podișul Coșări: loc situat în partea de sud-est a satului Horlești.

Podișul Mănăstirii: platou în partea de nord a satului Tăutești, deasupra Coastei Mănăstirii.

Ponoarele: deal în centrul comunei Tăutești, plasa Copou, spre sud-vest de dealul Horlești.

Răchita: pârâu, izvorăște din hotarul satului Zahorna, comuna Tăutești, curge prin satul Epureni, comuna Rădiu-Mitropoliei, plasa Copou, și în partea de nord a satului se varsă în Jijia.

Rădiu: pârâu ce izvorăște de la locul numit Fundul-Văii, comuna Tăutești, curge prin satul Rădiu lui Tatar printre dealurile Mârzăști, unite cu Copou, prin Gâtul-Breazului, și printre dealul Capul-Rădiului, primind din dreapta pârâul Siliștea, iar din stânga pârâul Breazul, tăind șoseaua națională lași-Podu-Iloaiei și vărsându-se în stânga râului Bahlui.

Rădiul-lui-Tatar: sat în partea de sud a comunei Tăutești, plasa Copou.

Râpa Ceairului: loc situat în partea de sud a fostului sat Munteni.

Râpa Valea Odăii: loc accidentat în partea de vest a satului Horlești.

Roșu (Lețcani): pârâu, izvorăște de pe teritoriul satului Lețcani comuna Tăutești, plasa Copou, curge de la nord spre vest, până în dreptul hârtopului Cațin, de unde trece în comuna Cucuteni, plasa Stavnic, și se varsă în Bahlui. Acest pârâu, formează hotarul dinspre vest dintre comunele Tăutești și Cucuteni.

Staniște: loc situat între satele de altă dată Horlești și Zahorna.

Siliștea: pârâu, izvorăște dintre dealurile Mârzești și Capul-Rădiului, curge de la vest spre est și în mijlocul satului Rădiul-lui-Tatar, plasa Copou, se unește cu pârâul Rădiului.

Sârbi: altă denumire a satului Zahorna.

Sub Breazu: versantul de sud-est al satului Breazu.

Talpalari: loc izolat în comuna Tăutești, plasa Copou, unde se află și un iaz cu acest nume.

Tătăruș: (Breazu), sat din comuna Tăutești, plasa Copou, înființat în 1879.

Tăutești: sat și fostă comună rurală din plasa Copou, județul lași.

Tăutești: deal si pârâu ce izvorăște de sub dealul Tăutești, curge de la vest spre est pe valea cu același nume, printre dealurile Ponoarele și Uric și se varsă în pârâul Uric.

Uric: deal și podiș, hotar între comunele Tăutești (sud) și Miroslava (nord).

Uricul: pârâu, izvorăște din localitatea Apărești, trece printre dealurile: Mârzești, Capul Rădiului, Ponoarele și Uricul, și după ce primește în dreapta pârâul Tăutești, iar în stânga pârâul Zofu, se varsă în Bahlui.

Valea Apărești: situată în partea de nord a satului Tăutești și extremitatea sudică a satului Horlești.

Valea Hanul Mârzești: loc situat în partea de nord-est a pădurii cu același nume.

Valea Lupului: sat în comuna Miroslava, plasa Stavnic (1880) situat pe valea cu același nume, pe partea stângă a râului Bahlui, în apropierea șoselei naționale lași-Podu-Iloaiei, la o distanță de 5 km de orașul lași.

Valea Lupului: vale formată între podișul Capul-Rădiului și dealul Uric, pe care e situat satul Valea Lupului din comuna Miroslava, plasa Stavnic.

Valea Lupului: pârâu, izvorăște din comuna Tăutești, plasa Copou, trece în comuna Miroslava prin satul Valea Lupului, și izându-se din jos de sat, lângă șoseaua națională, formează iazul cu același nume, din care apoi, se varsă în Gârla-Mare, formată de apa Bahluiului.

Valea Mută: loc în extremitatea sudică a satului Rediu, pe pârâul cu același nume. Sit arheologic în stânga barajului de acumulare a iazului din Valea Rediului, în dreptul canalului de fugă.

Valea Prisăcii: loc aflat în partea de sud-vest a satului Rediu, în hotar cu comuna Valea Lupului.

Valea Ursulea: situată în partea sud-vest a satului Rediu, din jos de Dealul Bisericii, sit arheologic.

Vatra Apăreștilor: sit arheologic situat pe o terasă de pe malul stâng al pârâului Valea Lupului, la nord-est de satul Tăutești.

Vatra satului (Tăutești): vechea vatră a satului cu același nume, „situată la sud de sat”, la confluența pâraielor Tăutești și Valea Lupului.

Valea Zof: loc situat în partea de nord-vest a satului Rediu, spre Tăutești.

Văiluța: pârâu ce izvorăște de sub dealul Horlești, comuna Tăutești, plasa Copou, curge printre dealurile: Ponoarele, Uricul și Cățin, până în localitatea numită Talpalari, de unde trece în comuna Miroslava și se varsă în Bahlui.

Văiluța: vale din comuna Tăutești, unde se află o fântână cu apă minerală, foarte apreciată de ieșeni, în acele timpuri, descoperită de Costache Conachi în anul 1837. În apropiere se afla un iaz cu rogoz și sălcii, cu grădini, livezi și vreo zece locuințe din care au mai rămas doar urmele (1880).

Via Teodorescu: loc situat în partea de sud-vest a satului Rediu.

Zahorna: pârâu care se varsă în pârâul Cacaina.

Zahornei: deal în partea de nord-est a satului Zahorna, comuna Tăutești, plasa Copou; se întinde de la nord-vest spre sud-est și se unește cu dealul Moimești.

Zahornei: vale prin care trece pârâul cu același nume, se află în partea de nord-vest a comunei Tăutești, plasa Copou, întinzându-se spre sud-est printre dealurile: Zahorna, Pițcani, Vulturul, Horlești și Mânzăști.

Zofu: pârâu, izvorăște din localitatea Fundul-Văii, din comuna Tăutești, plasa Copou, curge de la nord-vest spre sud-est până la valea Uricul și se varsă în pârâul cu același nume.