Consiliul Judetean Iași, titular al proiectului “Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului lași“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM lași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului lași“ propus a fi realizat în județul lași.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM lași, Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni până vineri, între orele 9-12, precum și la următoarea adresa de internet: apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.