Se supune spre dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024.

Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și al taxelor locale, al taxele speciale și al amenzilor care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Rediu, este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.