Se supune spre dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea bugetul local pentru anul 2024.

În anexele prezentate sunt detaliate următoarele:

– bugetul detaliat al veniturilor pentru anul 2024;

– bugetul detaliat al cheltuielilor pentru anul 2024;

– lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local, fondul de rulment, credite interne și FEN postaderare pentru anul 2024.