UAT COMUNA REDIU, titulară a proiectelor „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA REDIU – TRONSOANE CANALIZARE 1” și „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA REDIU – TRONSOANE CANALIZARE 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM IAȘI în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectele sunt propuse a se implementa în SAT REDIU / SAT BREAZU – Str. Fermei, Str. Hațaș, Str. Molidului, Str. Pinului, Str. Str. Rozelor, Str. Murelor, Str. Căpșunilor, Str. Fagilor, Str. Fundu Văii, Str. Carpenului, Str. Salcâmului, Str. Gutuiului, Str. Cetinii, Str. Nucului, Str. Mesteacănului, Str. Poenii, Str. Educației, Str. Lutăriei, Str. Pârâului, Str. Rufeni, Str. Străpungerii.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului IAȘI din Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de LUNI ‐ VINERI, între orele 8.00 ‐ 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmis.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii (observații) la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.