COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA (CNAIR), titular al proiectului Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluării impactului asupra mediului și a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către APM Iași, pentru proiectul Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, propus a fi amplasat pe raza județului Iași.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni – joi, între orele 9-12, precum și la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicăii anunțului pe pagina de internet a APM Iași.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată la sediul APM Iași, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Iași.