Unitățile de învățământ din comuna noastră beneficiază de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în cuantum de aproximativ 620.000 LEI!
Când vine vorba de dezvoltarea unei comunități, vorbim, în primul rând, despre investițiile în educație, despre modernizarea infrastructurii educaționale și, bineînțeles, despre promovarea și susținerea cadrelor didactice fără ale căror eforturi supraomenești tot procesul educațional ar fi în zadar.
Astăzi am participat la conferința de prezentare a proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, un proiect care are o finanțare nerembursabilă din fonduri europene disponibile prin Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15 Educație.
Comuna noastră, alături de alte 71 de UAT-uri din județ, este beneficiară și parteneră în cadrul acestui proiect derulat de Consiliul Județean Iași, un proiect prin care vor fi investiți aproximativ 100 de milioane de lei în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 108 unități de învățământ din județul Iași.
Le mulțumesc pentru implicare și pentru eforturile susținute în derularea acestui proiect foarte complex doamnei Marieta Afilipoaie – Director Executiv al Direcției de Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, doamnei Iuliana Niculiță – Manager de Proiect și, bineînțeles conducerii Consiliului Județean Iași – domnului Președinte Costel Alexe, pentru sprijinul oferit și buna colaborare de până acum
Primar,
Ciprian Grosu