Deșeuri din construcții

Extras din Regulamentul serviciului de salubrizare

  1. Deșeurile din constructii și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală, care nu necesită autorizație de construcție sau desființare. În mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.
  2. Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.
  3. Utilizatorii au următoarele obligații: litera I – să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu.
  4. Colectarea deșeurilor din constructii și demolări se va realiza „la cerere”, în urma apelurilor telefonice de la populație.
  5. Colectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în sacii puși la dispoziție de către Operator, la cererea generatorilor de deșeuri, plata făcându-se în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu generatorul.
  6. Cele 3 fracții de deșeuri din constructii și demolări care vor fi colectate separat, în saci de culori diferite, sunt:

(1) fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex. beton, cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramică, inclusiv faianță și gresie, sticlă etc.);

(2)  fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile – ex. parchet, tâmplărie din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcții, inclusiv vopseluri, polistiren etc.);

(3) fracția cu potențial reciclabil (orice obiect care conține metal într-un procent mai mare de 10%, tâmplărie metalică, calorifere, robineți, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.).

Concluzii:

  1. Operatorul de salubritate nu va ridica deșeurile din construcții și demolări aflate lângă pubele în aceeași mașină cu deșeurile menajere.
  2. Deșeurile din construcții și demolări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, pentru care nu este necesară autorizație de construcție, se vor factura conform tarifelor aprobate.
  3. Cetățenii vor fi direcționați către operatorul de salubritate SC Girexim Universal SA la adresa de mail: girexim.universal@gmail.com sau la următorul număr de telefon: Lucian – 0747164200, în vederea încheierii unui contract separat pentru deșeurile din construcții și demolări.

Operatori autorizați APM cu care se pot încheia contracte pentru ridicarea deșeurilor din construcții și demolări:

– GIREXIM UNIVERSAL SA (tel. 0747.164.200)

– EDIL INDUSTRY SRL (tel. 0332.803.320)

– SALUBRIS SA (tel. 0232.276.244)

– MULTIMARKET BUCIUM SRL (tel. 0756.234.201)

– DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL (tel. 0736.859.080)

– FIO GRUP COMPANY SRL (tel. 0740.640.645)

– DECO DEM NATURA SRL (tel. 0742.342.715)